Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE EXPANDERAR OCH REKRYTERAR FREDRIK ÅHLBERG

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Fredrik Åhlberg som Senior Adviser och tillträder idag. Han har bakgrund som Senior Vice President för Studios på King, Head of Expansion Ebay Europe, VD Tradera Sverige och VD Tele 2 Tjeckien samt som styrelseledamot i Stillfront AB (publ).

Fredrik Åhlberg, 45 år, är civilingenjör inom Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och har en MBA från INSEAD. Fredrik är styrelseledamot i bl a Svenska Spel.

”Det är ett naturligt steg i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Fredrik Åhlberg stärker vår konkurrenskraft som finansiell rådgivare inom digitala affärsmodeller och tillväxtbranscher”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande director

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör
Tel: 08 440 56 47 
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Fredrik Åhlberg, Senior Adviser
Tel: 08 440 56 40
E-post: fredrik.ahlberg@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se