Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Henrik Eklund

Pressmeddelande 2011-06-14

För att möta kundernas efterfrågan av kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning har Henrik Eklund knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Henrik Eklund, Civilekonom, född 1967, har lång erfarenhet och brett nätverk inom IT- och Media-branschen där han har haft flera ledande befattningar. Henrik kommer närmast från den internationella nyhetsbyrån AP där han ansvarat för och arbetat med att implementera nya strategier och utvecklat nya tjänster internationellt. Henrik har tidigare varit grundare och VD för Kamera Content som under 2008 förvärvades av det Nasdaqnoterade bolaget KIT Digital och grundare/VD för PAN Interactive samt affärsområdeschef för Norstedts Multimedia (Rabén & Sjögren Multimedia) som idag ägs av KF Media.

Henrik börjar idag och kommer även fortsättningsvis att arbeta med externa styrelseuppdrag.

”Detta är ett led i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Henrik Eklund är ett steg i denna riktning där vi ges möjlighet att komplettera våra tjänster inom kapitalanskaffning och M&A med internationella transaktioner inom IT- och Mediasektorn. Vi fortsätter att söka medarbetare med kompletterande nätverk och nischkompetens,” säger VD Peter Enström.

Peter Enström Verkställande direktör

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 0705 749 982. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Henrik Eklund, Senior Adviser, tel 0766 454 588 henrik.eklund@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade mindre- och medelstora bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

2011-06-14-Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Henrik Eklund – Ladda ner pdf