Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Ingemar Lagerlöf

För att möta kundernas efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning med fokus på Life Science har Ingemar Lagerlöf knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Ingemar Lagerlöf, född 1949, civilekonom, har lång erfarenhet av och ett brett nätverk inom svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science bolag som produktchef i Sandoz (Novartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisons Pharmaceuticals Sverige, Nordenchef i Fisons Pharmaceuticals, VD i Minidoc och senast som VD LinkMedAB (publ).

Ingemar Lagerlöf börjar den 11 mars.

”Det är ett naturligt steg i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Kombinerat med sin breda kunskap inom Life Science har Ingemar Lagerlöf också stor transaktionserfarenhet från riskkapital- och börsbolag. Rekryteringen av Ingemar Lagerlöf stärker vår konkurrenskraft som finansiell rådgivare inom Life Science”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande direktör

 

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se
Ingemar.Lagerlöf, Senior Adviser, tel 0708 732 733 ingemar.lagerlof@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se