Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Jan Lundberg

 

 

 

Pressmeddelande 2010-08-20

För att möta kundernas efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning har Jan Lundberg knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Jan Lundberg, född 1946, har lång erfarenhet och brett nätverk inom svenskt näringsliv där han haft flera ledande befattningar. Han har tidigare varit VD för Salén & Wicander och byggt upp ett brett internationellt nätverk. Under senare år har Jan arbetat som entreprenör och investerare där han deltagit i förvärv, rekonstruktioner och försäljning av företag. Jan Lundberg har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm.

”Detta är ett led i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och stärka kompetensen inom M&A. Rekryteringen av Jan Lundberg är ett steg i denna riktning. Vi kommer att fortsätta söka medarbetare med kompletterande nätverk och nischkompetens,”säger VD Peter Enström.

Peter Enström Verkställande direktör

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 070 5749982. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Jan Lundberg, Senior Adviser tel 070 5714124. jan.lundberg@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2010-08-23-Stockholm Corporate Finance rekryterar Jan Lundberg – Ladda ner pdf