Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Lars Höckenström

För att möta våra kunders efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning med fokus på Kapitalanskaffning och M&A, har Lars Höckenström knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Lars Höckenström, civilekonom, född 1956, har lång erfarenhet som kapitalförvaltare och finansiell rådgivare med ett brett nätverk inom det internationella och svenska näringslivet. Lars har där haft flera ledande befattningar.

Medgrundare och partner Aragon Fondkommission 1986-1993. Analytiker Öhman FK 93-96 samt 2002-2005. Matteus FK 96-99 analytiker och analyschef. Core Ventures 1999-2002 investment manager. Catella Kapitalförvaltning 2005-2009 analytiker/förvaltare. Lage Jonason AB 2009-2011 investment manager. Pareto/Öhman 2011-2013 analytiker. Lars kommer närmast från egen verksamhet och tillträder tjänsten den 14 september.

”Det är ett naturligt steg i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Lars Höckenström stärker vår konkurrenskraft som finansiell rådgivare”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se
Lars Höckenström, Senior Advisor, tel 0733 426613 lars.hockenstrom@outlook.com  samt efter den 14 september, lars.hockenstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se