Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Lars Källholm

För att möta våra kunders efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning med fokus på Asset Management samt Kapitalanskaffning och M&A, har Lars Källholm knutits till Stockholm Corporate Finance systerbolag Stockholm Asset Management som Senior Adviser.

Lars Källholm född 1955, har lång erfarenhet av och ett brett nätverk inom både det internationella och svenska finans- och näringslivet. Lars Källholm har haft flera ledande befattningar inom den finansiella sektorn bla Swedbank Robur, UBS, Nordea Investment Management Europe AG, Trevise Asset Management, E.Öhman J:or Securities och Aragon Securities. Lars börjar den 22 april.

”Det är ett naturligt steg i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Lars Källholm stärker vår konkurrenskraft som finansiell rådgivare”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström

Verkställande direktör

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se
Lars Källholm, Senior Adviser, tel 0703 945455
lars.kallholm@gmail.com samt efter den 22 april lars.kallholm@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se