Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Mats Almér

Pressmeddelande 2011-03-08

För att möta kundernas efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning har Mats Almér knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Mats Almér, född 1951, har lång erfarenhet och brett nätverk inom fastighetsbranschen där han arbetat med fastighetstransaktioner. Mats har haft flera ledande befattningar i bl a det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden, Carnegie Investment Bank och Newsec Corporate Finance.

Mats börjar den 18 mars och kommer även fortsättningsvis att arbeta med externa styrelseuppdrag.

”Detta är ett led i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Mats Almér är ett steg i denna riktning där vi ges möjlighet att komplettera våra tjänster inom kapitalanskaffning och M&A med transaktioner i fastighetsbranschen. Vi fortsätter att söka medarbetare med kompletterande nätverk och nischkompetens,” säger VD Peter Enström.

Peter Enström Verkställande direktör

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 0705 749 982. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Mats Almér, Senior Adviser, tel 0708 925 925 mats.almer@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade mindre- och medelstora bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

2011-03-11-Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Mats Almér – Ladda ner pdf