Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Peter Enström.

Pressmeddelande 2007-06-13

För att möta kundernas efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning har Peter Enström knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.
Peter Enström, 62 år, har lång erfarenhet och brett nätverk inom svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar, bland annat som VD för börsnoterade Curt Enström och VD samt grundare av TurnIT, på Attract 40-listan. Peter har också varit styrelseledamot i Nordbankens Centralstyrelse och styrelseledamot i Nordbanken Finans (PK Finans).
Peter börjar den 1 september 2007 och kommer även fortsättningsvis att arbeta med externa styrelseuppdrag
”Vi fortsätter att bredda vår kompetens och utvidga vårt nätverk för att ännu bättre kunna serva våra kunder. Rekryteringen av Peter Enström är ett stort steg i denna riktning” säger VD Bo Hansson.
Bo Hansson Verkställande direktör
För mer information kontakta;
Bo Hansson, VD, telefon 08-440 56 58 eller 0709 492 758. bo.hansson@stockholmcorp.se Peter Enström, Senior Adviser, telefon 440 56 40 eller 0705749982.

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2007-06-13-SCF_rekryterar_Peter_Enstrom – Ladda ner pdf