Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och satsar på M&A-affärer inom generationsskiften samt rekonstruktioner

 

 

 

Pressmeddelande 2009-02-13

För att möta kundernas efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning har Kent Hertzell knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Kent Hertzell, civilekonom med MBA, född 1950, har lång erfarenhet och ett brett nätverk inom svenskt näringsliv där han haft flera ledande befattningar. Han var vVD i det börsnoterade bolaget HL Display med ansvar för ekonomi och finans och arbetade på bolaget under åren 1995-2008. Kent var med och grundade fondkommissionärerna United Brokers och Stockholm Fondkommission samt hade en företagsledande position i IT-bolaget Sapia mellan åren 1984-1995. Kent var anställd på Ericsson under åren 1975-1984 och deltog i det team som noterade Ericsson på Nasdaq i USA. Han är idag styrelseledamot i bl a Swedol, listat på First North.

Kent som börjar idag kommer även fortsättningsvis att arbeta med externa styrelseuppdrag.

”Detta är ett led i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Kent Hertzell är ett steg i denna riktning som förbättrar våra möjligheter att erbjuda finansiella tjänster i samband med M&A-transaktioner eller rekonstruktioner. Vi kommer att fortsätta att söka medarbetare med kompletterande nätverk och nischkompetens”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström

Verkställande direktör

 

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 070 5749982

peter.enstrom@stockholmcorp.se

Kent Hertzell , Senior Adviser, tel 070 3329492

kent.hertzell@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.
www.stockholmcorp.se

 

2009-02-13-Stockholm Corporate Finance-expanderar-och-satsar-pa-M&A-affärer-inom-generationsskiften – Ladda ner pdf