Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och satsar på M&A affärer inom generationsskiften

Pressmeddelande

STOCKHOLM COPORATE FINANCE EXPANDERAR OCH SATSAR PÅ M&A AFFÄRER INOM GENERATIONSSKIFTEN

Stockholm Corporate Finance expanderar och förstärker sin position inom M&A. Lennart Jägerståhl har knutits till Stockholm Corporate Finance. Han har lång erfarenhet och har varit verksam i ledande positioner inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för Sparta Holding (Sparbankssfären/Swedbank) och arbetat inom ledande positioner i bland annat Borgkronan (Retriva). Han har lång erfarenhet inom styrelsearbete och har suttit i ett 50-tal bolagsstyrelser. Han har sedan 2003 drivit egen verksamhet inom kvalificerad finansiell rådgivning. Lennart är 54 år och civilekonom.

”40–talisterna börjar nu gå i pension och vår bedömning är att många företag står inför ett generationsskifte de kommande åren. Vi förstärker vårt kunderbjudande som omfattar både M&A, private placements och marknadsnotering. Vi breddar vår kompetens genom att knyta till oss Lennart Jägerståhl.” säger VD Bo Hansson, Stockholm Corporate Finance AB

” Nutek uppskattar att minst hälften av alla småföretag kan behöva byta ägare inom tio år, så det finns mycket att göra, säger Lennart Jägerståhl”.

Stockholm den 13 december 2006

Bo Hansson VD

För mer information kontakta;

Bo Hansson, VD, Stockholm Corporate Finance , telefon 08-440 56 58 eller 0709492758,

bo.hansson@stockholmcorp.se

Lennart Jägerståhl, Senior Adviser, Stockholm Corporate Finance telefon 08-440 56 40 eller 0705170436, lennart.jagerstahl@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance AB erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och godkänd av Stockholmsbörsen som Certified Adviser för marknadsplatsen First North som är en del av den Nordiska Börsen OMX. www.stockholmcorp.se

2006-12-13_SCF_satsar_på_MA_inom generationsskiften – Ladda ner pdf