Postat

Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag den 2 september 2015

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings att arrangera  Fastighetsdagen på Operaterassen i Stockholm.

Datum:              Onsdag den 2 september 2015
Tid:                    Kl. 08.00-17.00
Plats:                 Operaterrassen, Stockholm

Den senaste kapitalmarknadsdagen, Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare 2015, presenterades av 16 bolag motsvarade ett marknadsvärde om cirka SEK 25 Miljarder. Antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. För mer information se  www.stockholmcorp.se

Vänligen notera den 2 september 2015 i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se