Postat

Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag den 5 september 2016 – Nytt datum och Ny plats.

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings att arrangera  Fastighetsdagen på Berns, Stora Salongen, i Stockholm.

Datum:              Måndagen den 5 september 2016
Tid:                    Kl. 08.00-17.00
Plats:                 Berns, Stora Salongen, Berzeli Park, Stockholm

Vid Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag 2015 medverkade följande 15 bolag med ett totalt marknadsvärde om cirka 50 miljarder kronor ; AGORA,  Amasten Holding, Catena Fastigheter, Concent Holding, Corem Property Group, Högkullen, Index International, Klövern, Kungsleden, Magnolia Bostad, Prime Living,  Stendörren Fastigheter, Svenska Bostadsfonden, Tobin Properties och Victoria Park.

Antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. För mer information se www.stockholmcorp.se

Vänligen notera det nya datumet den 5 september 2016 i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.
Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk  https://www.lyyti.in/Stockholm_Corporate_Finance_Fastighetsdag_1226

För mer information om Stockholm Corporate Finance och genomförda transaktioner klicka på länken www.stockholmcorp.se

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se