Postat

Stockholm Corporate Finance fastighetsdag slog rekord

Intresset för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter den 5 september 2016 var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Moderator under dagen var Dag Klerfelt.

SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 17 fastighetsbolagen utgör en betydande del av de marknadsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 80 miljarder. SCF har under de senaste åren varit rådgivare i fastighetstransaktioner till noterade bolag och till systerbolaget Stockholm Real Estate, SREFA, www.srefa.se som förvaltar institutionellt- och privat kapital genom att investera i fastigheter med långsiktig stabil avkastning i Stockholm och Öresundsregionen.

De bolag som presenterade sig var; Acrinova, AGORA, Amasten, Atrium Ljungberg, Brinova, Catena Fastigheter, Corem,  D. Carnegie, Fastator, Klövern, Kungsleden, Magnolia Bostad, NP3, Oscar Properties,  Stendörren, Tobin Properties och Victoria Park.

Dagen avslutades med en debatt om ”buying your own upside ?” med Rutger Arnhult, VD Klövern,  Peter Norhammar, aktiechef för svenska aktier Alfred Berg och Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter. Företagens presentationer och den efterföljande debatten finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se