Postat

Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag slog rekord

Intresset för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter den 2 september 2015 var rekordstort och antalet åhörare uppgick till cirka 400 personer.

SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 15 fastighetsbolagen utgör en stor del av de marknadsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och där SCF har varit en aktör som anskaffat både privat- och institutionellt kapital till fastighetsbranschen. Moderator under dagen var Dag Klerfelt, fristående rådgivare.

De bolag som presenterade sig var; A Group of Retail Assets,  Amasten Holding, Catena Fastigheter, Concent Holding, Corem Property Group, Högkullen, Index International, Klövern, Kungsleden, Magnolia Bostad, Prime Living,  Stendörren Fastigheter, Svenska Bostadsfonden Tobin Properties, och Victoria Park.

Dagen avslutades med en debatt om ”ständig överavkastning” med Sven Olof Johansson, VD FastPartner, Rutger Arnhult, VD Klövern och Leif Andersson, grundare Areim

Företagens presentationer och den efterföljande debatten finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se