Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE FASTIGHETSSEMINARIUM

Intresset för Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium som avhölls för fjärde gången på Berns i Stockholm den 17 och 18 september 2018 var rekordstort, fullsatt och sändes på webben i realtid. Moderator under dagen var Jonas Andersson, portföljförvaltare Alfred Berg Fastighetsfond.

SCFs VD Otto Rydbeck inledde med att informera om att det årliga fastighetsseminariet blivit en attraktiv mötesplats för branschens aktörer och investerare. De 12 börsnoterade bolagen har ett totalt marknadsvärde om cirka 55 miljarder kronor och har totalt cirka 80 000 aktieägare. SCF ingår i en koncern med systerbolaget SREFA som förvaltar institutionellt och privat kapital genom att investera i fastigheter med långsiktig stabil avkastning. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka SEK 1,5 miljarder och är stängd för nya investerare. Under året kommer systerbolaget M&P Stockholm 3 starta koncernens tredje fastighetsstruktur  med fokus på kommersiella kassaflödesfastigheter i Stockholmsregionen riktad till professionella investerare såsom institutioner, stiftelser och family offices samt förmögna privatpersoner.
 
De bolag som presenterade sig var; Amasten, Catena Fastigheter, Genova, Heba, Kungsleden, Magnolia Bostad, Max Fastigheter, SBB, SSM, Stendörren, Trianon och Victoria Park. 
 
Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Otto Rydbeck, Verkställande direktör
Tel 0708 784870, otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se