Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE FASTIGHETSSEMINARIUM

Intresset för Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium som avhölls, för femte året i rad, på Berns i Stockholm den 10  september 2019 var fullsatt och sändes även på webben i realtid. Moderator under dagen var Jan Rosengren, Senior Advisor och partner på Newsec.

SCFs VD Otto Rydbeck inledde med att informera om att det årliga fastighetsseminariet blivit en naturlig och attraktiv mötesplats för branschens aktörer och investerare. De åtta  börsnoterade bolagen har ett totalt marknadsvärde om cirka 80 miljarder kronor med totalt cirka 90 000 aktieägare. SCF ingår i en koncern med systerbolaget SREFA som förvaltar institutionellt- och privat kapital genom att investera i fastigheter med långsiktig stabil avkastning. www.srefa.se

De bolag som presenterade sig var; Amasten, Catena Fastigheter, Fastator, Heba, Hemfosa, Kungsleden, SBB och Trianon.

Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Otto Rydbeck, Verkställande direktör, tel 08-440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se