Postat

Stockholm Corporate Finance fastighetsseminarium

Intresset för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter den 19 september 2017 var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Moderator under dagen var Dag Klerfelt. 

SCFs vice VD Otto Rydbeck inledde med att informera om att det tredje årliga fastighetsseminariet blivit en attraktiv mötesplats för branschens aktörer. De 13 börsnoterade bolagen med ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 70 miljarder utgör en betydande del av de marknadsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. SCF ingår in koncern med systerbolaget Stockholm Real Estate, SREFA, www.srefa.se som förvaltar institutionellt- och privat kapital genom att investera i fastigheter med långsiktig stabil avkastning och har idag ett fastighetsbestånd om cirka SEK 2 miljarder i Stockholmsregionen. 

De bolag som presenterade sig var; Agora, Amasten, Atrium Ljungberg, Brinova, Catena Fastigheter, Diös Fastigheter, Kungsleden, Magnolia Bostad, SBB, SSM, Stendörren, Trianon och Victoria Park. 

Finanspolitiska rådets ordförande professor Harry Flam gästade kapitalmarknadsdagen och bjöd på insikter om ränteutvecklingen, bostadspriserna och önskvärda reformer på bostadsmarknaden, bl a en omreglering av dagens bruksvärdesystem mot marknadshyror. 

Företagens- och keynote speaker presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se 

För mer information kontakta; 
Peter Enström, VD, tel 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se 

Om Stockholm Corporate Finance AB 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se