Postat

Stockholm Corporate Finance förnyelsebar energi

Intresset för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Förnyelsebar Energi, som hölls onsdagen den 7 februari på IVA i Stockholm, var välbesökt.

SCFs Senior Partner Gunnar Wedfelt inledde med att informera om att det finns ett ökande intresse för sektorn förnyelsebar energi i och med den pågående globala omställningen mot att skapa bättre klimat och miljö. Numera är det också tekniskt möjligt inom allt fler områden att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Det ökande intresset finns även från kapitalmarknadens aktörer, institutioner, kapitalförvaltare och privata investerare.

GES International, Fleming Hedén, informerade om det ökande intresset för sektorn hos institutionella investerare samt efarenhet från ”Hits and Misses”, GES International är ett rådgivningsföretag som arbetar med investeringstrategier för institutionella investerare med hänsyn till miljö, samhälle och bolagsstyrning med fler än 100 kunder med ett förvaltat kapital om 1500 miljarder kronor.

Seminariet avslutades av en maktfaktor inom europeisk energiomvandling, InnoEnergy, CTO Javier Sanz, som investerat cirka 1,7 miljarder kronor inom ny teknik varav cirka 45 miljoner kronor i Minesto som arbetar med att utveckla förnyelsebar energi från långsamma tidvattenströmmar. Bolaget är listat på First North och genomför en nyemission med möjlighet för allmänheten att teckna aktier. För mer information klicka på länken och gå in under fliken Erbjudanden www.stockholmcorp.se

De bolag som presenterade var; Cell Impact, Climeon, Eolus Vind, Minesto, MyFC och SaltX Technology. Moderator under dagen var ekonomijournalist Johan Widmark.

Företagens och keynote speakers presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se