Postat

Stockholm Corporate Finance fullföljer överklagandet av Finansinspektionens beslut

Pressmeddelande 2008-06-24

Styrelsen för Stockholm Corporate Finance AB (SCF) har idag till Länsrätten i Stockholms län lämnat in sitt överklagande av Finansinspektionens beslut av den 3 juni 2008.

”Vi står även fortsättningsvis under Finansinspektionens tillsyn och kommer att fortsätta bedriva vår tillståndspliktiga verksamhet till dess att ärendet är slutligt prövat. Jag vill än en gång understryka att ingen kund har kommit till skada” säger tf Vd Peter Enström

”Efter Finansinspektionens beslut har vi genomfört förändringar i både ledning och styrelse. Vi har också intensifierat utbildningsinsatserna för alla medarbetare. Målsättningen är att på kort tid kraftigt stärka kunskapen om regelverket och dess tillämpning i hela vår organisation” säger tf Vd Peter Enström

SCFs styrelse har idag lämnat in ett överklagande till länsrätten och samtidigt begärt anstånd till den 25 augusti 2008 med att inkomma med det fullständiga överklagandet.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta;

Peter Enström, tf Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82

Per-Erik Hasselberg, styrelseordförande, tel 070 541 80 40

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2008-06-24-Stockholm Corporate Finance fullföljer överklagandet av Finansinspektionens beslut – Ladda ner pdf