Postat

Stockholm Corporate Finance genomför ledningsförändringar och överklagar Finansinspektionens tillståndsbeslut

Pressmeddelande 2008-06-03

Finansinspektionen (FI) har beslutat att återkalla Stockholm Corporate Finances (SCF) samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Enligt FI har SCF brustit mot ett antal lagar och föreskrifter, samt bedrivit verksamhet utan nödvändiga tillstånd. Bakgrunden till granskningen är införandet av nya värdepappersmarknadslagar den 1 november 2007, inom ramen för det europeiska direktivet Mifid (Markets in Financial Instruments Directive).

Som en följd av beslutet vidtar SCF omedelbart genomgripande förändringar i ledningen. Ny t f VD blir Peter Enström, med 40 års erfarenhet från svenskt näringsliv, bland annat som VD för tidigare börsnoterade AB Curt Enström samt VD och grundare av TurnIT tidigare noterat på Attract 40-listan. Han har också varit styrelseledamot i Nordbankens Centralstyrelse och styrelseledamot i Nordbanken Finans (PK Finans). Samtidigt har Kristian Tasala utsetts till vice VD.

SCF har under våren genomfört en rad nya rutiner och riktlinjer i enlighet med FIs krav. Utöver förändringarna i ledningen kommer ytterligare kraftfulla åtgärder att genomföras.

SCF kommer att överklaga beslutet till länsrätten.

”Vi ser självfallet mycket allvarligt på FIs kritik, men anser samtidigt att beslutet är oproportionellt strängt. Vi har vidtagit åtgärder och genomför omgående ledningsförändringar samt förbereder för fler kraftfulla åtgärder”, säger Stockholm Corporate Finances styrelseordförande och grundare Gunnar Wedfelt.

”Trots de brister som Finansinspektionen påpekat vill jag understryka att ingen kund har kommit till skada”, säger Gunnar Wedfelt.

För mer information vänligen kontakta;

Gunnar Wedfelt, styrelseordförande, telefon 08-440 56 51 eller 0733-77 08 78

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2008-06-04-Stockholm Corporate Finance genomför ledningsförändringar – Ladda ner pdf