Postat

Stockholm Corporate Finance genomför organisationsförändringar

Pressmeddelande 2007-02-08

För att möta kundernas efterfrågan på mer kvalificerade tjänster har Stockholm Corporate Finance beslutat att utse en ny ledningsgrupp som består av:

Michael G Berman, vice VD Bo Hansson, VD, Harry Nudel, grundare och Senior Partner Gunnar Wedfelt, grundare och Senior Partner

”Vi har en fortsatt stark efterfrågan och, för att ytterligare höja kvalitén på våra tjänster, genomför vi nu organisationsförändringar. Vi behöver också rekrytera nya medarbetare, säger Bo Hansson, VD i Stockholm Corporate Finance.

Bo Hansson Verkställande direktör

För mer information kontakta;

Bo Hansson, VD, tel 08 440 56 58, 0709 492 758, bo.hansson@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2007-02-08_SCF_genomför_organisationsförändringar – Ladda ner pdf