Postat

Stockholm Corporate Finance har utsetts till exklusiv svensk partner i nätverket M&A Europe

Stockholm Corporate Finance stärker sin position inom M&A och blir exklusiv svensk partner i det internationella nätverket M&A Europe. Erbjudande inom förvärv, samgående och avyttringar (M&A) kompletterar och överlappar kapitalanskaffningserbjudandet till börsnoterade företag. Stockholm Corporate Finance har under året genomfört framgångsrika strukturerade försäljningsprocesser och köpuppdrag. För mer information om oss och affärer se www.stockholmcorp.se

M&A Europe är ett nätverk av 28 M&A företag i 23 länder och grundades 2004 vars syfte är att initiera och genomföra gränsöverskridande affärer som samgående, förvärv, försäljningar och andra corporate finance aktiviteter. M&A Europe har partners även i Kina, Indien, Israel och USA. För mer information se www.m-and-a-europe.com

”Det internationella partnerskapet är ett led att stärka vår konkurrenskraft för att kunna säkerställa ett optimalt transaktionsresultat, effektivare kunna identifiera, kontakta internationella industriella- och finansiella köpare av våra försäljningsuppdrag samt att nå attraktiva målbolag för våra köpuppdrag.” säger VD Peter Enström

Peter Enströmsäger vidare; ”Genom att bredda det internationella nätverket kommer vi även att kunna stärka vår ”placing power”.

 

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47

peter.enstrom@stockholmcorp.se

Jonas Ljungström, Head of M&A, tel 070 512 88 01

jonas.ljungstrom@stockholmcorp.se

 

2011-11-24 SCF exklusiv svensk partner i M&A Europe – Ladda ner pdf