Postat

Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag – Elfordon idag och i framtiden

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag, Elfordon idag och i framtiden, i samarbete med Financial Hearings. Kapitalmarknadsdagen är för investerare, aktieägare, analytiker och journalister.

Datum;              26 april 2019
Tid;                    07.30 – 12.00
Plats;                 Hello GT 30, Grev Turegatan 30, sal; Bond
Moderator;      Johan Widmark, ekonomijournalist

Program

07.50 Stockholm Corporate Finance VD Otto Rydbeck
08.00 ForesVD Mattias Goldmann
08.30 AlelionVD Daniel Troedsson
09.00 NorthvoltPresident Battery Systems Oscar Fors
09.30 Kaffe & kaka
09.45 Impact InvestingInvesterare Susanna Campbell
10.15 Cell ImpactVD Pär Teike
10.45 Impact CoatingsVD Torbjörn Sandberg, VP Sales Will Wright
11.15 Vätgas SverigeVD Björn Aronsson


Vill du närvara så klicka på nedanstående anmälningslänk;
https://www.lyyti.in/Stockholm_Corporate_Finance_Kapitalmarknadsdag_2735

För mer information kontakta;

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se