Postat

Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Råvaror blev en stor succé

Stockholm den 6 september 2012

 

Intresset för kapitalmarknadsdagen Råvaror den 5 september var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar.

Det sammanlagda marknadsvärdet för de presenterade bolagen uppgår till cirka 53 miljarder SEK. Moderatorer under dagen var Pontus Herin, Veckans Affärer. Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

De bolag som presenterade sig var; Auriant Mining, Cassandra Oil, Beowulf Mining, Dannemora Mineral, Drillcon, Endomines, Kopparberg Mineral, Lundin Petroleum, Northland Resources, Sotkamo Silver, Shelton Petroleum, Tethys Oil

Dagen avslutades med att Professor Magnus Ericsson, grundare och VD för Raw Materials Group, höll en presentation med temat ”Kina och framtida metallmarknader”.

 

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

Stockholm den 6 september 2012

Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Råvaror blev en stor succé
Intresset för kapitalmarknadsdagen Råvaror den 5 september var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar.
Det sammanlagda marknadsvärdet för de presenterade bolagen uppgår till cirka 13 miljarder SEK. Moderatorer under dagen var Pontus Herin, Veckans Affärer. Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se
De bolag som presenterade sig var; Auriant Mining, Cassandra Oil, Beowulf Mining, Dannemora Mineral, Drillcon, Endomines, Kopparberg Mineral, Lundin Petroleum, Northland Resources, Sotkamo Silver, Shelton Petroleum, Tethys Oil
Dagen avslutades med att Professor Magnus Ericsson, grundare och VD för Raw Materials Group, höll en presentation med temat ”Kina och framtida metallmarknader”.

För mer information kontakta;Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35  länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se