Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare seminarium 21-22 mars 2017

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings och Nyhetsbyån Direkt arrangera den nionde Life Science & Healthcaredagen på Operaterassen i Stockholm den 21 och 22 mars 2017.

Datum: 21 och 22 mars 2017
Tid:                    Kl. 08.00-12.00
Plats:                 Operaterrassen, Stockholm

Life Science & Healthcare-dagen 2016 var en stor succé med 16 bolag som presenterades och antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Moderator under dagen var ekonomijournalist Lars Frick.

De bolag som presenterade sig var; Aptahem, Bactiguard, Boule Diagnostics, CellaVision, GHP Specialty Care, Hansa Medical, InDex Pharmaceutical, Karolinska Development, MedCap, Medivir, Midsona, Moberg Pharma, Neurovive, Oasmia Pharmaceutical, Orexo och Wnt Research. Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

Dagen avslutades av, Senior Partner Staffan Lindstrand, som berättade om venture capital fonderna HealthCaps verksamhet.

Vänligen notera den 21 och 22 mars 2017 i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se