Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care dag blev en stor succé

 

 

 

Pressmeddelande Stockholm den 10 mars 2011

Intresset för kapitalmarknadsdagen, onsdagen den 9 mars, var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar.

VD Peter Enström, Stockholm Corporate Finance, inledde med att informera om att de närvarande bolagen utgör en viktig del inom svensk Life Science/Healthcare-industri. Det sammanlagda marknadsvärdet för de presenterade bolagen uppgår till cirka 15 miljarder SEK. Vi har noterat ett starkt och ökande intresse för att investera i noterade Life Science/Health Care-bolag. För mer information om oss och genomförda affärer se www.stockholmcorp.se.

Om Du inte hade möjlighet att närvara eller vill se presentationen en gång till kan Du, via en länk från vår hemsida, se alla företagens presentationer. Vår hemsida finner du på www.stockholmcorp.se

Kvällen avslutades med att näringslivsprofilen Per-Olof Eriksson, tidigare Vd för Sandvik och styrelseledamot i Volvo, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, SKF samt idag styrelseledamot i bl a Kungliga Ingenjörsvetetenskapsakademien intervjuades av journalisten Lennart Ekdahl, även utdelning av Financial Hearings Award ägde rum.

De bolag som presenterade sig var; Accelerator, Biogaia, Bluefish Pharmaceutical, CellaVision, Glycorex, Isconova, Karobio, Karolinska Development, LinkMed, Medcap, Medivir, Midsona, Oasmia, Orasolv, Orexo, Probi, Vitrolife och Zealand Pharma.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se .

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade mindre- och medelstora bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

2011-03-10-Stockholm Corporate Finance Kapitalmarknadsdag den 9 mars 2011 blev en stor succé – Ladda ner pdf