Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare dag 2013

Stockholm Corporate Finance årliga Life Science/Healthcare dag arrangeras onsdagen den 13 mars 2013 i samarbete med Financial Hearings. Årets Life Science/Healthcare dag var en stor succé med 19 presenterande bolag motsvarande ett marknadsvärde om cirka SEK 12 miljarder. Antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. För mer information om kapitalmarknadsdagen se www.stockholmcorp.se

Datum: Onsdag den 13 mars 2013
Plats: Operaterrassen, Stockholm

Om ditt bolag önskar medverka kontakta info@stockholmcorp.se eller om du vill anmäla dig som åhörare skicka email till hearings@financialhearings.com.

Välkommen!

 

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se