Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 2016

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings och SwedenBio att arrangera Life Science/Healthcare-dagen på Operakällaren/Rotundan i Stockholm.

Datum:              Torsdagen den 10 mars 2016
Tid:                    Kl. 08.00-17.00
Plats:                 Operakällaren/Rotundan, Stockholm

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare dag 2015 presenterades av 16 bolag motsvarade ett marknadsvärde om totalt cirka SEK 25 Miljarder. Antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. För mer information om oss och transaktioner www.stockholmcorp.se

Vänligen notera den 10 mars 2016 i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.

Anmälan till kapitalmarknadsdagen skickas till hearings@financialhearings.com.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se