Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag blev en stor succé

Intresset för Kapitalmarknadsdagen den 13 mars var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 300 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar.

SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 16 bolagen med ett sammanlagt marknadsvärde om 10 miljarder SEK utgör en viktig del av den svenska Life Science-industrin. Moderatorer under dagen var ekonomijournalist Pontus Herin. Gå in på vår hemsida www.stockholmcorp.se och klicka Dig vidare så kan du se alla företagens presentationer.

De bolag som presenterade sig var; Allenex, Boule Diagnostics, Dignitana, Ellen, Enzymatica, Global Health Partner, Isconova, Karolinska Development, Medcap, Medivir, Midsona, Moberg Derma, Neurovive, Orexo, Pled Pharma, och Vitrolife.

Dagen avslutades med Lars Backsell som tillsammans med Thomas Eldered byggt upp två läkemedelsföretag, Recip och Recipharm, utfrågades av moderatorn. Historien startade i mitten på 90-talet när de köpte loss en nedläggningshotad läkemedelsfabrik av Pharmacia och bildade Recip. Bolaget nådde på tolv år en omsättning på en miljard kronor, varpå varumärket och de egna produkterna såldes 2007 till det börsnoterade läkemedelsbolaget Meda. Kvarvarande del, Recipharm, som är inriktad på kontraktstillverkning, är idag ett av Europas ledande inom kontraktstillverkning av läkemedel och erbjuder utveckling och produktion av farmaceutiska läkemedelen med en omsättning om cirka två miljarder kronor.

Nästa kapitalmarknadsdag, Råvaror, är planerad till onsdag den 4 september 2013.

 

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se