Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag slog rekord

Intresset för Stockholm Corporate Finance årliga kapitalmarknadsdag Life Science/Healthcare, den 4 mars, var fullsatt och antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer.

SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 16 bolagen med ett sammanlagt marknadsvärde om SEK 25 miljarder utgör en viktig del av den svenska Life Science-industrin. Moderator under dagen var ekonomijournalist Lars Frick.

De bolag som presenterade sig var; Allenex, Brighter, CellaVision, Ellen, Episurf, Global Health Partner, Hansa Medical, Isofol Medical, Karolinska Development, MedCap, Moberg Pharma, Oasmia Pharmaceutical, Orexo,  Recipharm, Vitrolife och Xvivo Perfusion.

Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

Dagen avslutades av Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson som berättade om regeringens arbete för att ytterligare stärka Life Science-branschen i Sverige.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör
tel 08 440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se