Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag

Stockholm Corporate Finance arrangerar Life Science/ Healthcare-dagen i samarbete med Financialhearings och SwedenBIO. Det totala marknadsvärdet för de 16 presenterade bolagen uppgår till cirka SEK 22 MDR.

 

Datum: Onsdagen den 5 mars 2014
Tid: 08.00 – 18.00
Plats: Operaterrassen, Stockholm
Moderator; Pontus Herin, ekonomijournalist.

 

Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag

07:45 Kaffe/Fralla

08:00 Allenex – VD Anders Karlsson

08:30 Episurf – VD Nina Bake

09:00 Xvivo Perfusion – VD Magnus Nilsson

09:30 Moberg Pharma – VD Peter Wolpert

10:00 Kaffe

10:15 Oasmia – VD Julian Aleksov

10:45 Orexo – VD Nikolaj Sörensen

11:15 Medivir – VD Maris Hartmanis

11:45 Karolinska Development – VD Torbjörn Bjerke

12:15 Lunch

12.45 Ellen – VD Monica Wallter

13:15 Biogaia – VD Peter Rotschild

13:45 Midsona – VD Peter Åsberg

14:15 MedCap – VD Karl Tobieson

14:45 Kaffe

15:00 Genovis – VD Sarah Fredriksson

15:30 Boule Diagnostics – VD Ernst Westman

16:00 BioInvent – VD Michael Oredsson

16:30 Vitrolife – VD Thomas Axelsson

17:00 Gästtalare

 

Välkommen!

 

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se