Postat

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag den 4 mars 2015

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings och SwedenBio arrangera den årliga Life Science/Healthcaredagen på Operaterassen i Stockholm den 4 mars 2015.

Datum: Onsdag den 4 mars 2015
Tid: Kl. 08.00-17.00
Plats: Operaterrassen, Stockholm

Life Science/Healthcare-dagen 2014 var en stor succé med 16 bolag närvarande, vilka totalt motsvarade ett marknadsvärde om cirka SEK 22 Miljarder. Antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Dagen avslutades av Magdalena Andersson, dåvarande ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna och idag finansminister.

Vänligen notera den 4 mars i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet. Ni kan redan nu anmäla er på www.financialhearings.com.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se