Postat

Stockholm Corporate Finance och M&A Worldwide

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det internationella nätverket M&A Worldwide (tidigare M&A Europe). Efter 10 års verksamhet genomför nu nätverket ett namnbyte för att tydligare återspegla dess internationella styrka med partners i alla världsdelar.

M&A Worldwide är ett nätverk bestående av 40 M&A boutiques och investmentbanker i 36 länder. Syftet är att initiera och genomföra privata och publika gränsöverskridande ”crossborder” transaktioner som företagsförsäljningar, fusioner, företagsförvärv och andra corporate finance aktiviteter inom SME segmentet (small and medium sized enterprises).

M&A Worldwide partners finns i samtliga i större europeiska länder samt i USA, Canada, Brasilen, Mexico, Japan, Kina, Singapore, Malaysia, Indien, Israel, Egypten och Sydafrika.

”Genom vårt exklusiva partnerskap i M&A Worldwide med dess starka globala närvaro och med utveckling av en större andel gränsöverskridande företagstransaktioner i världen har vi skapat bästa förutsättningar för att våra uppdragsgivare skall uppnå ett optimalt transaktionsresultat genom att effektivt, professionellt och snabbt kunna identifiera och approchera internationella köpare eller säljare.” säger VD Peter Enström

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 0705749982. peter.enstrom@stockholmcorp.se
Jonas Ljungström, Head of M&A, tel 0705128801. jonas.ljungstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se