Postat

Stockholm Corporate Finance rådgivare till IBECO och Dala Kommunalteknik vid försäljningen till Norvatek Invest

Norvatek Invest, en av Nordens ledande aktörer inom infravattenstruktur och VA-tekniska lösningar, tar från och med 1 november 2019 över IBECO och Dala Kommunalteknik. Från detta datum ingår bolagen i koncernen Norvatek Invest AB. De två bolagen omsatte totalt cirka 120 MSEK under föregående räkenskapsår. Med förvärven räknar Norvatek Invest med att nå en omsättning på minst 500 MSEK under 2019.

– Förvärven av IBECO och Dala Kommunalteknik går helt i linje med vår strategi för framtiden och stärker vår strategiska tillväxtplan. Vi ska växa genom organisk tillväxt, men också genom förvärv. Tack vare övertagandet av IBECO får vi nu en helt ny verksamhetsgren med VVS- och VA-produkter. Med Dala Kommunalteknik stärker vi Norvateks erbjudande av pumpar och pumpstationer. Förvärven är ett resultat av den strategi som är satt där Norvatek Invest ska vara ett lika självklart val för de riktigt stora upphandlingarna i Norden som för mindre lokala uppdrag, säger Fredrik Jonsson, vd på Norvatek Invest.

När Fredrik Jonsson axlade vd-tjänsten på Norvatek Invest tidigare i år var riktlinjerna tydliga; tillväxt i omsättning och större geografisk spridning. Samtidigt ska verksamheten utvecklas med nya verksamhetsgrenar för att möjliggöra bolagets tillväxt.


– För att göra den här resan behöver vi både en stabil grund, och en bredd av produkter och tjänster som attraherar. I de förvärv som vi nu gjort får vi in mycket kompetenta medarbetare, samtidigt som de tidigare ägarna fortsätter i aktiva roller i bolagen. Dessutom stärker vi vår position i Dalarna och Mälardalen och får tillgång till ett norskt dotterbolag genom IBECO, vilket kommer att vara viktigt för oss i vår fortsatta expansion, fortsätter Fredrik Jonsson.

Före förvärvet ägdes IBECO helt, och Dala Kommunalteknik till 75 procent, av bröderna Carl och Erik Berglund genom familjeföretaget Tjärnvallen. IBECO startades av brödernas farfar på 80-talet och Dala Kommunalteknik förvärvades av familjeföretaget 2011.


– Vi har förvaltat och investerat i de här verksamheterna och ser en möjlighet till expansion i Sverige och Norge, att genomföra den som en del av en större grupp ger den trygghet som krävs för att kunna fokusera på målen. Vi ser att branschen förändras och vi behöver utvecklas med den och då ser vi strukturella fördelar med att bli en del av en stor koncern där vi kan hitta synergier och nyttja den större organisationen för att tillsammans bli ännu bättre. Norvatek känns som helt rätt ägare för oss och för våra medarbetares utvecklingsmöjligheter. Nu har vi muskler att fortsätta växa tillsammans med Norvatek Invest, säger Carl Berglund, vd på IBECO och delägare av Tjärnvallen.

Även Dala Kommunalteknik ser stora fördelar med att nu ingå i Norvatek Invest.
– Vi är i en position där expansion i Sverige och Norden kräver stora investeringar i nya kontor och människor. Nu kan vi tillsammans med Norvatek Invest säkra en gemensam tillväxt och vi kommer att ha ett viktigt utbyte av medarbetare och utbildningsmöjligheter för dem, säger Niklas Bergman, vd och delägare av Dala Kommunalteknik.

Köpeskillingen av IBECO och Dala Kommunalteknik är ingen officiell information.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance var rådgivare till ägarna av bolagen IBECO och Dala Kommunalteknik i samband med transaktionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Norvatek Invest AB 
utvecklar, tillverkar, säljer och levererar bland annat prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden. 2018 omsatte bolaget 385 miljoner svenska kronor med cirka 130 anställda. Verksamhetsgrenar inom bolaget: Norvatek och Dala Kommunalteknik – Pumpstationer med brunnar i betong, plast och rostfritt, ASB – Automation och elskåp, Emendo och ELVA – Renings- och vattenverk, IBECO – Produkter inom VA och VVS.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se