Postat

Stockholm Corporate Finance rådgivare till PSI Spelinvest som offentliggör prospekt och listning på First North.

Pressmeddelande 2007-05-03

Internetbaserade PSI Spelinvest AB (publ) har ansökt om att upptas till handel på Stockholmsbörsens First North-lista. Allmänheten erbjuds att teckna nyemitterade aktier.

Anmälningssedlar och prospekt kan beställas från Stockholm Corporate Finance alternativt PSI Spelinvest på hemsidorna www.stockholmcorp.se och www.psispelinvest.com

I samband med erbjudandet har Stockholm Corporate Finance varit finansiell rådgivare till PSI Spelinvest och kommer även att vara bolagets Certified Adviser på First North.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: Pris per aktie: Poster: Erbjudandet omfattar Första handelsdag beräknas till

PSI Spelinvest

3 – 22 maj 2007 1,60 SEK 5 000 aktier ( 8 000 kr per post) 18 750 000 aktier den 12 juni 2007

PSI är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar spelbolag. PSI:s affärsidé är att förvärva och utveckla Internetbaserade spelbolag. Investeringarna görs i bolag med god lönsamhetspotential och möjlighet till stark tillväxt. www.psispelinvest.com

För mer information, kontakta VD Per Ericsson, telefon 0738-125555

Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2007-05-03-SCF-rådgivare-till-PSI-spelinvest – Ladda ner pdf