Postat

Stockholm Corporate Finance Råvarudag 2011 blev en stor succé

Intresset för Kapitalmarknadsdagen, onsdagen den 7 september, var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar.

VD Peter Enström, Stockholm Corporate Finance, inledde med att informera om att de närvarande bolagen utgör en viktig del av svensk basindustri. Det sammanlagda marknadsvärdet för de presenterade bolagen uppgår till cirka 7 miljarder SEK. Vi har noterat ett starkt ökande intresse för att investera i svenska råvarubolag. För mer information om oss och genomförda affärer se www.stockholmcorp.se

Moderator under dagen var Pontus Herin från Veckans Affärer. Under lunchen höll Claes Hedenström från Vattenfall ett föredrag om den Nordiska Elmarknaden. Dagen avslutades med att Magnus Ericsson, grundare och VD för Raw Materials Group, höll en presentation med temat: Kina – ”vän eller fiende i jakten på råvaror”.

Om Du inte hade möjlighet att närvara eller vill se presentationen en gång till kan Du via en länk från vår hemsida se alla företagens presentationer. Gå in på vår hemsida www.stockholmcorp.se

De bolag som presenterade sig var; Arctic Gold, Beowulf Mining, Botnia Exploration, Dannemora Mineral, Drillcon, Endomines, Lappland Gold Miners, Metallvärden, Nordic Iron, Northland Resources, Shelton Petroleum, Sotkamo Silver, Tethys Oil och Trigon Agri.

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se
 
Stockholm Corporate Finance Råvarudag den 7 september blev en stor succe – Ladda ner pdf