Postat

Stockholm Corporate Finance utser Erik Nerep till ny styrelseordförande

 

 

 

Pressmeddelande 2009-06-01

Erik Nerep, född 1951, är juris doktor och professor vid den rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Nerep har bland annat publicerat ett stort antal juridiska arbeten i aktiebolagsrättsliga frågor.

Övriga ledamöter är VD Peter Enström, Senior Partner Harry Nudel och Ulf Risberg. Styrelsen

För mer information kontakta;

Erik Nerep, Ordförande, tel 0708 461941

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 070 574 9982 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2009-06-01-Stockholm Corporate Finance utser Erik Nerep till ny styrelseordförande – Ladda ner pdf