Postat

Stockholm Corporate Finance utser ny VD och styrelseledamot

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 11 maj 2006

Styrelsen har utsett Bo Hansson till ny verkställande direktör i Stockholm Corporate Finance AB med tillträde den 16 maj. Bo Hansson är civilekonom och har tidigare varit CFO i bolaget. Han har lång erfarenhet från olika ledande positioner i den finansiella sektorn bl a som portföljförvaltare på Sveriges Riksbank. Han efterträder Bo Lindén, grundare och Senior Partner, som framgent helt fokuserar på affärer mot bakgrund av det gynnsamma affärsklimatet för finansiell rådgivning.

Bolagsstämman har också valt Per-Erik Hasselberg till ny styrelseledamot. Per Erik Hasselberg har åren 1971 till 2003 arbetat som advokat och varit delägare och styrelseordförande i Lagerlöf & Leman Advokatbyrå numera Linklaters Advokatbyrå. Han är idag styrelseledamot i ett tiotal familjeägda företag.

Stockholm Corporate Finance AB

Gunnar Wedfelt Styrelseordförande

För mer information kontakta;

Bo Lindén, telefon 0704 610 051 eller 08-440 56 50 bo.linden@stockholmcorp.se

 

Gunnar Wedfelt, telefon 0733 770 878 eller 08-440 56 40. gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.

Stockholm Corporate Finance har tio medarbetare och är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

Ladda ner pdf