Postat

Stockholm Corporate Finance utser nya styrelseledamöter

Pressmeddelande 2008-09-19

Stockholm Corporate Finance har valt två nya styrelseledamöter.

Erik Nerep, född 1951. Han är juris doktor och professor vid den rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Nerep har bl.a publicerat ett stort antal juridiska arbeten i aktiebolagsrättsliga frågor.

Ulf Risberg, född 1943. Han har lång erfarenhet inom svenskt näringsliv och haft styrelse- eller VD-uppdrag inom finanssektorn i bl a Alfred Berg Fondkommission, B&B Fondkommission och Finansor.

De nya ledamöterna har ledningsprövats av Finansinspektionen.

Styrelsen

För mer information kontakta;

Peter Enström, tf Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82.

Per-Erik Hasselberg, Styrelseordförande, tel 070 541 80 40

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2008-09-19-Stockholm Corporate Finance utser nya styreleseledamöter 2008-09-19 – Ladda ner pdf