Postat

Stockholm Corporate Finance utser Per-Erik Hasselberg till ny styrelseordförande

Pressmeddelande 2008-06-18

Per-Erik Hasselberg, född 1944, har valts till ny styrelseordförande i Stockholm Corporate Finance AB. Han har lång erfarenhet inom det affärsjuridiska området och har under åren 1971 – 2003 arbetat som advokat och varit partner samt styrelseordförande i Lagerlöf & Leman Advokatbyrå numera Linklaters Advokatbyrå. Han arbetar idag som styrelseledamot i ett antal privatägda företag.

Styrelsen

För mer information kontakta;

Peter Enström, tf Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82.

Per-Erik Hasselberg, Styrelseordförande, tel 070 541 80 40

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2008-06-04-Per-Erik Hasselberg till ny styrelseordförande – Ladda ner pdf