Postat

Stockholm Corporate Finance utser Peter Ström till ny ledamot

 

 

 

Pressmeddelande 2009-06-17

Peter Ström, född 1952, civilekonom. Har en bakgrund i Pharmacia som försäljningschef, tidigare Vice VD IMS Health. Är styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Active Biotech AB (publ), Oasmia AB (publ), P.U.L.S. AB samt Comtax AB.

”Det är med stor glädje jag välkomnar Peter Ström. Peter kommer att förstärka vår kompetens och internationella nätverk inom Life Science, vilket är en sektor i vilken vi genomfört ett antal större affärer och som är ett fortsatt prioriterat område för oss”, säger VD Peter Enström.

För mer information om genomförda affärer se www.stockholmcorp.se Övriga ledamöter är Erik Nerep, Ordförande, Peter Enström VD, Harry Nudel, Senior Partner och Ulf Risberg.

Styrelsen

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82.

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2009-06-17-Stockholm Corporate Finance utser Peter Ström till ledamot – Ladda ner pdf