Postat

Online Group: Styrelsen föreslår riktad nyemission och nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

Styrelsen för Oniva Online Group har beslutat att föreslå genomförandet av såväl en riktad nyemission samt en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, båda till kursen 24 kronor per aktie. Totalt kommer de båda nyemissionerna tillföra bolaget ca 48 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen vänder sig till två internationella fonder och utgörs av 1 miljon nya aktier. Styrelsen föreslår samtidigt en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 1 miljon nya aktier och till samma kurs som den riktade nyemissionen. Nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande aktieägare kommer att fullt ut garanteras bland annat av aktieägarna Parkerhouse Investments, Åke Eriksson via bolag samt Blibros. Totalt omfattar de båda nyemissionerna ca 2 miljoner nya aktier.

– Genom kapitaltillskottet får vi snabbt handlingsutrymme och ökat tempo för genomförandet av förändringsarbetet. Vi skapar därmed möjligheter att ta vara på den goda och långsiktiga lönsamhetspotential som finns inom hostingaffären och samtidigt kan vi direkt effektivisera vår onlineverksamhet genom tydlig marknadssegmentering. Den i samband med Q1 rapporten lämnade prognosen för 2014 kvarstår, säger Carl-Magnus Hallberg, styrelsens vice ordförande i Online Group.

– Med nytt kapital stärker vi vår likviditet, något som, med tanke på det omfattande och snabba arbete som pågår, känns betryggande, fortsätter Carl-Magnus Hallberg.

En förutsättning för att de båda emissionerna ska kunna genomföras är ett godkännande från en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma och mer information om villkoren för den riktade nyemissionen såväl som för nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande aktieägare inom den närmaste veckan.

Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group: 073-506 6000

Om Online Group
Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inomOnlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, Adwords, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se