Postat

Sweden Mobile System SMS private placement om 15 MSEK fulltecknad

Sweden Mobile System SMS AB har tillsammans med Stiftelsen Hjärnfonden erhållit den femte statliga lotterilicensen för att bedriva ett sk rikslotteri. SMS driver lotteriet åt stiftelsen Hjärnfonden på exklusiv basis.

Sweden Mobile System äger en unik och beprövad teknisk plattform som möjliggör distribution av lotteriverksamhet via SMS och Internet, vilket utgör ett komplement till försäljningen av den sk papperslotten.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Sweden Mobile System och placerat aktierna till en sluten krets av privata investerare.

” det är mycket glädjande att vi har breddat ägarstrukturen och erhållit finansiella resurser för att kunna genomföra lanseringen under nästa halvår, säger Ulf Söderberg, Styrelseordförande i Sweden Mobile System.

” intresset för emissionen har varit stor och SMS målsättning är att notera aktien på en marknadsplats under första kvartalet 2006, säger Bo Lindén, Vd Stockholm Corporate Finance.

Stockholm den 29 juni 2005

Sweden Mobile Systems SMS AB

Stefan Nero VD

För mer information kontakta; Stefan Nero, Vd, tel 0733-727 820, stefan.nero@smssab.se Bo Lindén, Vd Stockholm Corporate Finance, tel 08- 440 56 50, 070 461 0051 bo.linden@stockholmcorp.se

Sweden Mobile Systems SMS AB har tillsammans med Stiftelsen Hjärnfonden erhållit den femte statliga lotterilicensen för att bedriva ett sk rikslotteri. Företaget har en väl beprövad teknisk plattform för att distribuera lotteri via sms och Internet. www.swedenmobilesystems.se

Stockholm Corporate Finance AB erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag. Fokusområde är företag som befinner sig i en turnaround-situation, strategi och ägarförändringar. Den gemensamma nämnaren är att det behöver nytt kapital eller nya ägare. Affärerna riktar sig till institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se
Ladda ner pdf