Postat

Team Sportia och SGN Sportia blir svensk-finsk aktör med över 3 miljarder kronor i omsättning

Finska SGN Group förvärvar en majoritetspost i Team Sportia AB vilket i praktiken innebär en nordisk kedjekonstellation med Team Sportias 105 svenska butiker och SGN:s egen butikskedja, Sportias, 56 butiker.

Finska SGN Group är en familjeägd koncern och genom dess dotterbolag SGN Sportia en av Finlands ledande aktörer inom sport- och fritidsutrustning. Genom samgåendet med Team Sportia blir SGN Group ny huvudägare i den svensk-finska sportkoncernen.

– Genom sammanslagningen med SGN Sportia får vi en stark och långsiktig huvudägare till Team Sportia. Vi är redan idag störst i Sverige inom området cykel och väletablerade inom våra övriga fokuskategorier löpning, träning, längdskidor, fotboll och aktiv fritid. Samgåendet kommer skapa nya gynnsamma möjligheter för våra viktiga leverantörer och samarbetspartners såsom idrottsklubbar, En Svensk Klassiker, Vätternrundan, Engelbrektsloppet och Vansbrosimmet, säger Tanja Ilic, avgående styrelseordförande, Team Sportia.

SGN Group ägs av familjen Nieminen. I koncernen som bildades 1933 ingår bland annat sportkedjan SGN Sportia med 56 butiker i Finland men även grossistverksamhet för såväl internationella som egna varumärken inom sport- och fritidsutrustning. Gruppen har sitt huvudsäte utanför Helsingfors och omsatte 2013 motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor med god lönsamhet.

– Våra investeringar bygger på en stark tilltro till entreprenörskap och långsiktighet. Team Sportia är idag ett välkänt varumärke och ett samgående kommer dels skapa stora synergieffekter på både butiks- och koncernnivå, dels stärka vår gemensamma position som sportkedja. Vi är övertygade om att samgåendet kommer att stärka båda parternas långsiktiga affärsmöjligheter, säger Sam G. Nieminen, VD för SGN Group.

I samband med ägarskiftet utnämns även Anders Edvardsson till ordinarie VD för Team Sportia. Anders Edvardsson har fram till nu varit bolagets tillförordnade VD men kliver nu in som ordinarie.

– Den nya finansiellt starka koncernen skapar förutsättningar för en stärkt position för såväl de enskilda handlarna, Team Sportia som varumärke och Team Sportias relation med samarbetspartners. Tillsammans bildar vi nu en ledande aktör inom sport- och fritidsutrustning där vi får möjlighet att realisera många av våra spännande planer, säger Anders Edvardsson, VD, Team Sportia.

Ny styrelse för Team Sportia: Sam Nieminen, ordförande och ledamöter är Stefan Nieminen, Pekka Pättiniemi, Ronny Keskitalo och Fredrik Persson.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Team Sportia i transaktionen.

Peter Enström
Verkställande Direktör
Tel 08-440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se