Tillstånd enligt Lag (2007:528)

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Lämna råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

 

Tillbaka