Postat

UPPDATERAT PROGRAM – Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012

Stockholm Corporate Finance har i samarbete med Financial Hearings nöjet att bjuda in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Moderator är Ingrid Stenberg, Chefredaktör på Biotech Sweden

Tid: 7 mars kl. 07.45 – 19.00

Plats: Operaterrassen, Stockholm

Program:

07:45 – Kaffe/Fralla

08:00 – Avonova, Per-Anders Gustafsson

08:30 – Global Health Partner, Per Båtelson

09:00 – Karolinska Development, Torbjörn Bjerke

09:30 – Orexo, Anders Lundström

10:00 – Kaffe

10:15 – Boule Diagnostics, Ernst Westman

10:45 – Oasmia Pharmaceutical, VP Hans Sundin

11:15 – Midsona, Peter Åsberg

11:45 – Karobio, Per Bengtsson

12:15 – Lunch

12:45 – Biogaia, Peter Rothschild

13:15 – Probi, Michael Oredsson

13:45 – Ellen, Monica Wallter

14:15 – Accelerator Nordic, Andreas Bunge

14:45 – PledPharma, VP IR Erik Kinnman

15:15 – Kaffe/kaka

15:30 – Medivir, CFO Rein Piir

16:00 – Vitrolife, Thomas Axelsson

16:30 – Allenex, Anders Karlsson

17:00 – Moberg Derma, Peter Wolpert

17:30 – Kancera, Thomas Olin

18:00 – Dignitana, Martin Waleij

18:30 – Medicon Village, Mats Leifland

Som avslutning på dagen kommer Medicon Villages VD Mats Leifland att berätta om verksamheten. Den skapades genom att Mats Paulsson, en av Peabs grundare, gav en initial donation om 100 MSEK som möjliggjorde att AstraZenacas forskningsanläggning, med en yta om 80 000 kvm, kunde förvärvas för 450 MSEK. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

OSA via www.financialhearings.com alternativt via mail till hearings@financialhearings.com

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 28 M&A-rådgivare och investmentbanker i 23 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se www.m-and-a-europe.com.