Postat

Utfall teckningsoptioner MyTaste

Stockholm, 7 januari 2019 – MyTaste AB (publ) (”Mytaste Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Stockholm: Taste) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO1) som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i oktober 2017. Nyttjandeperioden avslutades den 31 december 2018 och totalt nyttjades 504 522 teckningsoptioner för teckning av 504 522 aktier till teckningskurs 7,00 SEK per aktie, nyttjandegraden var således cirka 45,83 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs MyTaste därmed cirka 3 532 KSEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna är ej föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier i MyTaste beräknas ske omkring vecka 3, 2019.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i MyTaste med 504 522 aktier från 28 879 836 till 29 384 358 aktier. Aktiekapitalet ökar med 252 261 SEK från 14 439 918 SEK till 14 692 179 SEK.

Kommentar från VD
”Vi vill tacka de som omvandlade sina optioner till aktier under en turbulent tid på börsen. Under hösten har Mytaste Group framgångsrikt fortsatt resan som började för 20 månader sedan, då en ny strategi lanserades för att skapa nya intäktskällor och samarbeten inom prestationsbaserad marknadsföring (lead generation) för e-handelsbutiker. Med Optimizer Invest som nya starka huvudägare och ett nytt kapitaltillskott som möjliggör fler förvärv och flera nya satsningar, går vi nu in i en ny spännande tillväxtfas för Mytaste Group. Likviden från teckningsoptionerna planeras att ytterligare stärka oss på denna tillväxtresa.”

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB agerade juridisk rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen som genomfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie 2017/2018 emitterades.

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm

Andereas Friis VD/Grundare Mytaste AB (publ)
+46 (0) 739 944 670
E-post: andereas.friis@mytaste.com
Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Hemsida: stockholmcorp.se

Om myTaste AB
Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring ave-handelsbutiker. Bolaget har 25 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm. Mytaste Group har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under tickern ”Taste”. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se