Postat

Välkommen till kapitalmarknadsdag Fastigheter i Öresund

Pressmeddelande 13 september 2011

Mycket händer just nu i Öresundsregionen. Genom den nyligen invigda citybanan växer regionen ihop. Vi hoppas kombinationen av seminarier och en rundtur skall ge dig en effektiv uppdatering av den positiva utvecklingen och expansionen i regionen.

Datum: 26 september 2011

Plats: Malmö Börshus

Program:

08.30   Välkommen

08.40   Anders Olshov, ÖresundsInstitutet – Johan Edberg, Erik Penser

09.00   Dagon, Per Johansson – Andreas Daag, Swedbank

09.30   Peab, Gösta Sjöström – Ett Regionalt Perspektiv – Erik Granström, Carnegie

10.00   Folksam, Torbjörn Wiberg – En ny partner – Erik Nyman

10.30   Kaffe

10.45   Wihlborgs, CEO Anders Jarl – Albin Sandberg, Handelsbanken

11.15   Pär Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö

11.45   Lennart Pettersson presenterar CMP, Sveriges största hamninvestering

12.00   Lunch

13.00   Busstur i regionen

 

Ni anmäler er på www.financialhearings.com alt. via mail till hearings@financialhearings.com

Välkommen!

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

2011-09-13-Välkommen till kapitalmarknadsdag Fastigheter i Öresund – Ladda ner pdf