Postat

VärmeKyl Grossisten utser Stockholm Corporate Finance till ny Certified Adviser

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 juni 2007

Ny Certified Adviser för VärmeKyl Grossisten på First North är från och med den 1 juli Stockholm Corporate Finance.

First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och erbjuder en värld av möjligheter på den nordiska och globala finansiella marknaden. Den ger bolag ökad visibilitet och tillgänglighet till norra Europas pool av kapital, och kombinerar fördelarna att vara listad med enkelhet. First North är en del av OMX Nordiska Börs. Det innebär att företagen som är listade på First North har samma möjligheter som de stora företagen, men regelverket är mindre avancerat.

VärmeKyl Grossisten är ett svenskt företag verksamt inom försäljning och installation av energisparande och energieffektiva värme- och kylprodukter för inomhusklimat. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003 och är en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat. Under 2006 omsatte VärmeKyl Grossisten 177 miljoner kronor.

Stockholm den 28 juni 2007

För mer information, vänligen kontakta:

VärmeKyl Grossisten AB (publ): Tomas Thorsbrink, Finansdirektör, Tel: +46 768 26 66 15 Epost: tomas.thorsbrink@vkg.se

Stockholm Corporate Finance AB: Gunnar Wedfelt, Senior Partner, Tel: +46 8 440 56 51 Epost: gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se

Johan Hallberg, Director Transactions, Tel: +46 8 440 56 56 Epost: johan.hallberg@stockholmcorp.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Stockholm Corporate Finance Pressrelease 2007-06-28.pdf

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2007-06-29-VarmekylGrossisten-utser-SCF-till-finansiell-rådgivare – Ladda ner pdf