Postat

Victoria Park noteras på First North den 14 november

PRESSMEDDELANDE 9 NOVEMBER 2007

Projektutvecklingsbolaget Victoria Park i Malmö AB (publ) kommer att noteras på First North, som är en del av OMX Nordiska Börs, den 14 november 2007.

First Norths nordiska närvaro och koppling till OMX stärker Victoria Parks synlighet bland både kunder och investerare, vilket gagnar både nuvarande och nya aktieägare. Stockholm Corporate Finance är bolagets Certified Adviser.

”Noteringen av Victoria Park på First North är ett viktigt steg för bolaget. Victoria Park är, efter avknoppningen från Annehem, numera en såväl finansiellt som verksamhetsmässigt fristående koncern med egen organisation, styrelse och ledning.” säger Victoria Parks VD Unni Åström.

”Noteringen av Victoria Park ger en möjlighet att investera i ett projektutvecklingsbolag som avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av bostadsrätter under ett eget boendekoncept. Victoria Park är ett livsstilsboende där bostadsrätter med hög standard, aktiviteter och service prioriteras av de boende, lite vardagslyx helt enkelt”, fortsätter Unni Åström.

Victoria Park-aktien kommer att handlas under beteckningen VICP i handelsposter om 500 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Unni Åström, VD Victoria Park i Malmö AB (publ) Tel: +46 40 16 74 42 Mobil: +46 734 38 44 33 unni.astrom@victoriapark.se

Besök även vår hemsida www.victoriapark.se

Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av bostadsrätter med tillgång till stora gemensamhetslokaler och där hög standard, aktiviteter och service prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av bostadsrätter inom ramen för boendekonceptet.

Den första Victoria Park-enheten, som byggs i Malmöstadsdelen Limhamn, omfattar 395 bostadsrätts- lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler om cirka 3 500 kvm. Härutöver planeras en vårdenhet om cirka 4 500 kvm. Försäljningen startade i slutet av oktober 2007 och första inflyttning beräknas ske sommaren 2009. Victoria Park avser att växa dels genom egna markförvärv, dels genom partners. Bolaget för diskussioner om förvärv av mark för ytterligare Victoria Park-enheter i Köpenhamn och i Mälardalen.

Certified Adviser för Victoria Park är Stockholm Corporate Finance AB. www.stockholmcorp.se

 

2007-11-09-Victoria-Park-noteras-pa-FN-den-14-nov – Ladda ner pdf